High Tech

30+ komanda të tastierës që do t’ju lehtësojnë punë

Shkruar nga Anabel

29 Mars 2020

30+ komanda të tastierës që do t’ju lehtësojnë

Komandat e shpejta për përdoruesit e Windows:

Win + I – Hapet Windows Settings.
Win + S – Hapet opsioni në Windows ku mund të kërkosh diçka.
Win + M – Minimizon të gjitha dritaret.
Win + presje – Shkon menjëherë në desktop.
Win + Prt Scn – Krijon një pamje të ekranit dhe e ruan te dosja e Screenshots.
Shift + Win + S – Zgjedh një pjesë të desktopit dhe e ruan si pamje.
Win + “-“/ “+” – Minimizon ose zmadhon.
Ctrl + A – Selekton të gjithë tekstin.

Komandat e shpejta për përdoruesit e Microsoft Word:

Ctrl + N – Krijon një dokument të ri.
Ctrl + O – Hap një dokument ekzistues.
F1 – Hap opsionin Help.
F7 – Hap Editor Tool për të korrigjuar drejtshkriin dhe gramatikën.
Ctrl + Shift + shigjetat majtas/djathtas – Selekton një fjalë në të majtë ose në të djathtë.
Ctrl + Shift + “<” ose “>” – ndryshon madhësinë e shkronjave.
Ctrl + C – Kopjon tekstin.
Ctrl + V – Vendos tekstin e kopjuar më parë (paste).
Ctrl + Shift + K – Kthen shkronjat e vogla në kapitale.
Ctrl + K – Mbivendos një link.
Ctrl + 5 – Vendos hapësirën e shkrimit 1.5.
Ctrl + N – Kthen paragrafin në stilin normal.
Alt + Ctrl + 1/2/3/ - Vendosen Heading 1, Heading 2, Heading 3.

Komandat e shpejta për përdoruesit e Mac:

Command + Tab – Shkon tek dritarja e fundit e përdorur nga dritaret e hapura.
Control + Command + Q – Mbyll ekranin.
Shift + Command + Q – Dilni nga llogaria juaj macOS.
Shift + Comman + I – Hap iCloud Drive.
Shift + Command + N – Krijon një dosje (folder) të re.
Shift + Command + O – Hap dosjen Documents.
Option + Command + L – Hap dosjen e Downloads.

Komandat e shpejta për Mac kur punon në një dokument:

Command + K — Mbivendos një link.
Command + T — Trego ose hiq dritaren për Fonts.
Command + F — Hap opsionin për kërkim.
Command + C — Kopjon tekstin.
Command + V — Vendos tekstin e kopjuar.
Shift + Command + “-” — Ul madhësinë e diçkaje të selektuar.
Shift + Command + “+” — Rrit madhësinë e diçkaje të selektuar.

MOS I HUMBISNI