QUIZ

Quiz: Sa mirë (ose keq) e njeh klitorin?

Shkruar nga Anabel

31 Korrik 2021

Quiz: Sa mirë (ose keq) e njeh klitorin?

PQuiz

Më poshtë, zbuloni përgjigjet e sakta (vetëm pasi të zgjidhni quiz-in, mos kopjoni):

1. Madhësia e klitorit varion nga: 7-12 cm.

2. Funksioni kryesor i klitorit është: Të sigurojë kënaqësi.

3. Gratë janë të vetmet gjallesa që kanë klitor: E gabuar.

4. Përafërsisht nga sa nerva përbëhet klitori? 8000.

5. Gjatë historisë, klitori ka patur "pseudonime" si: Të gjitha të mësipërmet.

6. Ku ndodhet klitori? Në vulvë.

7. Klitori, në një pikë mund të lëndohet nga masturbimi i tepërt: E gabuar.

MOS I HUMBISNI